מדיניות החזרת כספים:

כיוון שברגע שהכתובות נמצאות אצלכם אין לנו שליטה על השימוש שלכם בהן, הרי שכל עיסקה היא סופית וללא החזרת כספים.

אזהרה חשובה:

כל המידע - פרטי הבחורות וכדומה נשלחים מוגנים ע''י קידוד לרוכש. הרוכש מקבל את הפרטים לשימושו האישי בלבד ומתחייב שלא להעביר את פרטי הבחורות לכל גורם אחר, בין אם במתנה או בתשלום. כל המידע הנשלח באימייל מקודד ומוגן על יד מערכת זיהוי מתקדמת. באם יסתבר כי פרטי בחורות הועברו לכל אדם אחר פרט לרוכש המקורי ננקוט בתביעה משפטית כנגד הרוכש! באם הרוכש רכש מינוי שנתי פרט לתביעה המשפטית נפסיק מיידית משלוח פרטי בחורות אליו.

חשוב לדעת:

פרטי הבנות נבדקים ברגע הירשמן לאתר, ונערך וידוא שהם נכונים, יתכן מצב שבו אחרי ההרשמה הבחורה תחליף מספר טלפון או אימייל או כתובת - באם הבחורה לא הודיעה לנו על כך - אין לנו כל שליטה על זאת או אפשרות לדעת מזה.

 נדיר מאד אך יתכן מצב שבו בחורה הושתלה ע''י גורם שמנסה להוציא כספים מאנשים, גם על כך אין לנו שליטה!

המנוי הינו אחראי בלעדי לקשר בינו לבין הבחורה/ות ולכל תוצאות הקשר הזה. תפקיד האתר מסתכם בהעברת פרטי הבנות כפי שנמסרו ע''י הבנות למנוי ותו לא.


מפעילת האתר והשירות הניתן בו שומרת לעצמה זכות: 

1. לבצע שינוים באתר. 
2. לספק שירותים בחינם ובתשלום ללקוחות - מנויים או לא
3. להכניס שינויים בתקנון באופן חד-צדדי. 
4. לבצע שינויים בשירותים, תוקפם ומחירם. 
5. למחוק או לבצע שינויים בפרטים המסורים ע"י לקוח במידה והם לא עונים לדרישות התקנון, עושים נזק למפעילת השירות או לצד שלישי. 
 

נא לשים לב:

כמו בכל דבר אותו אליו אנו שואפים בחיים, תמיד ישנן סכנות שקשורות. וכן יתכנו כאלה בשירות שאני מספקת, ולמרות שאני נוקטת ותמיד אנקוט בכל אמצעי הזהירות הפרקטיים, אני רוצה לשים דגש על מספר דברים: האתר שלי נועד לספק פלטפורמה להעברת מידע בין אנשים, המידע אותו אני מקבלת מסופק as is כפי שקיבלתי אותו.


מפעילת האתר והשירות הניתן בו לא אחראית: 

1. על גרימת כל נזק או איבוד מידע שנוצר עקב שימוש באתר ובנתונים הנשלחים למנויים או לכל המקבל שירות מהאתר, בין היתר בשימוש בתקשורת סלולרית או בטלקומוניקציות אחרות. 
2. על אמינות, תוכן ודיוק נתונים המפורסמים ע"י משתמש. בין אם זה מנוי, משתמש או בחורה המפרסמת את פרטיה. אם כי כל המאמצים נעשים בכדי להבטיח שהמידה נכון.
3. על הפרעת זכויות היוצרים או כל זכות אחרת של צד שלישי דרך פרסום מידע באתר הלא תואם לחוק ע"י משתמש או מסירת מידע למפעילת השירות בכל דרך אחרת. 
 

עם רכישת המנוי מקבל עליו המנוי את כל הכתוב בדף זה.

חזרה לדף ראשי